ще
згорнути
Усі статті номера
1
січень 2018року
працюємо над порушеннями
застерігаємо від нехтування вимогами безпеки

Порушення норм охорони праці під час робіт на будівельних майданчиках

Редакція не лишається осторонь порушень норм охорони праці. Експерт закликає виконавців робіт, керівників, роботодавців будівельних підприємств не нехтувати вимогами безпеки. Знайдіть на фото порушення норм охорони праці та обговоріть їх із колегами. За потреби перегляньте стандарти, на які послався автор

Під час спорудження соціально-культурних та виробничих об’єктів часто трапляються нещасні випадки. Їх спричиняють порушення нормативно-правових актів із охорони праці: ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Загальні положення» (затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2009 № 45; НПАОП 45.2-7.02-12; ДБН А.3.2-2-2009) та Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (затверджені наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62; НПАОП 0.00-1.15-07).

Розглянемо зафіксовані на фото випадки, коли працівники нехтували вимогами безпеки під час робіт на будівельних майданчиках.

Ситуація 1

Ситуація 2

Ситуація 3

Ситуація 4

Перевірте свої припущення 

Ситуація 1

Порушення:

1. Покрівельники працюють на висоті понад 1,3 м без захисних касок та запобіжних поясів зі страхувальними канатами.

2. Приставну драбину, на якій стоїть працівник, не прикріпили до конструкції споруди.

Як має бути:

1. Працівники під час роботи на висоті мають застосовувати захисні каски, запобіжні пояси, укомплектовані страхувальними канатами, інші засоби індивідуального та колективного захисту.

2. Працівники під час роботи з приставних драбин на висоті понад 1,3 м повинні застосовувати запобіжний пояс, страхувальний канат якого має бути прикріплений до конструкції споруди, або до драбин, якщо вони закріплені до будівельної конструкції.

Нормативний документ:

п. 1.13 НПАОП 0.00-1.15-07; п. 7.3.29 ДБН А.3.2-2-2009.

Ситуація 2

Порушення:

1. Біля в’їзду на будівельний майданчик не встановили схему руху автотранспорту.

2. Немає хвіртки для проходу на будівельний майданчик. Це свідчить, що працівники заходять на об’єкт через ворота, призначені для проїзду автотранспорту.

3. На перекритті другого поверху об’єкта, який споруджують, зони з небезпечними виробничими факторами, що постійно діють, — місця поблизу перепадів по висоті понад 1,3 м — не мають захисних огороджень, знаків небезпеки та попереджувальних написів.

4. Будівельники працюють на об’єкті без сигнальних жилетів.

5. Один із будівельників перебуває на об’єкті без захисної каски.

6. Зовнішню огорожу не обладнали захисним козирком.

Як має бути:

1. Біля в’їзду на будівельний майданчик необхідно встановити схему руху автотранспорту.

2. Транспортні засоби та пішоходи мають потрапляти на об’єкт будівництва і залишати його через різні проходи і проїзди. Для проїзду автотранспорту потрібно облаштувати ворота, а для проходу людей — хвіртки.

3. Небезпечні зони, що можуть виникнути на будівельному майданчику під час його організації, необхідно позначати на території будівельного майданчика знаками небезпеки та попереджувальними написами. Зони з небезпечними виробничими факторами, що постійно діють, потрібно обнести захисними (запобіжними) огорожами.

Довкола робочих місць і проходів до них, розташованих на висоті понад 1,3 м і на відстані менш ніж 2,0 м від межі перепаду по висоті, потрібно встановити захисні огородження, конструкції яких визначає Проект виконання робіт (далі — ПВР).

Якщо неможливо встановити огорожу, у випадках, визначених ПВР, під час виконання певних видів робіт необхідно застосовувати запобіжні пояси зі страхувальними канатами. Відповідальність за наявність і своєчасне установлення огорож у місцях загального користування несе генпідрядник, якщо його немає — субпідрядник (підрядник).

Генпідрядник разом із субпідрядником (підрядником) відповідають за наявність огорож на дільниці субпідрядника (підрядника), якщо інше не визначає договір між ними. Виконувати роботи без дотримання вимог цього пункту не дозволено.

4-5. Усі особи, що перебувають на будівельному майданчику, зобов’язані носити захисні каски та сигнальні жилети.

6. Захисні огорожі будівельних майданчиків, що прилягають до місць проходу людей, необхідно обладнати захисним козирком із опорною здатністю витримувати снігове навантаження, а також навантаження від падіння дрібних предметів.

Нормативний документ:

п. 6.2.6, 4.17-4.18, 6.2.2, 4.30, 6.2.1 ДБН А.3.2-2-2009.

Ситуація 3

Порушення:

1. Немає огорожі будівельного майданчика.

2. Стіни багатоповерхового житлового будинку на висоті понад 7 м зводять без попередньо встановлених козирків або сітчастих огорож по периметру об’єкта.

3. Засоби підмощування, які встановили на перекритті п’ятого поверху, не обладнали огорожею із суцільною бортовою обшивкою.

Як має бути:

1. Будівельні майданчики необхідно обладнувати захисними огородженнями з висотою не менш ніж 2 м. У місцях прилягання до пішохідного проходу людей за межами будівельного майданчика це огородження потрібно обладнати суцільним захисним козирком із опорною здатністю втримувати снігове навантаження, а також навантаження від падіння дрібних предметів. Огорожі мають бути без прорізів, окрім воріт і хвіртки, які охороняють упродовж робочого часу і замикають після завершення робіт.

2. Під час зведення стін висотою понад 7 м по периметру об’єктів необхідно застосовувати захисні козирки або сітчасту огорожу, що мають відповідати таким вимогам:

  • ширина захисних козирків або сітчастих огорож має бути не менш ніж 1,5 м із нахилом до стіни так, щоб кут, утворений між нижнім краєм стіни об’єкта, що споруджують, і поверхнею козирка, був 110°, а щілина між стіною будинку і козирком не перевищувала 50 мм;
  • захисні козирки та сітчасті огорожі мають витримувати снігове навантаження, визначене для цього кліматичного району, і зосереджене навантаження не менш ніж 1600 Н (160 кгс), прикладене всередині прогону;
  • перший ряд захисних козирків необхідно встановлювати на висоті до 6 м від землі, він повинен мати суцільний настил, його потрібно зберігати до закінчення зведення стін на всю висоту;
  • другий ряд захисних козирків необхідно встановлювати на висоті 6-7 м над першим рядом і під час подальшого зведення стіни його потрібно переставляти через кожні 6-7 м; він повинен мати суцільний або сітчастий настил із розміром отворів (чарунок) не більш ніж 50 × 50 мм.

Зводити стіни висотою до 7 м можна без улаштування захисних козирків із визначенням небезпечної зони по периметру об’єкта.

3. Засоби підмощування, у разі розміщення настилу на висоті 1,3 м і вище, необхідно обладнати огорожею із суцільною бортовою обшивкою донизу. Висота огорожі має бути не менш ніж 1,1 м, бортової обшивки — не менш ніж 0,15 м, відстань між горизонтальними елементами огорожі — не більш ніж 0,5 м.

Нормативний документ:

п. 6.2.1, 12.1.4, 12.1.6, 7.3.10 ДБН А.3.2-2-2009.

Ситуація 4

Порушення:

1. Борт викладають після монтажу плит перекриття, а не перед ним.

2. Під час кам’яних робіт біля перепаду по висоті понад 1,3 м від рівня грунту муляр не надягнув захисну каску та запобіжний пояс зі страхувальним канатом.

3. Будівельники перебувають на об’єкті без захисних касок та сигнальних жилетів.

Як має бути:

1. Під час спорудження об’єктів заборонено монтувати плити перекриття без попередньо викладеного (з цегли) борту на два рядки вище плит, які укладають.

2. Працівники, які виконують роботу на висоті, мають застосовувати захисні каски, запобіжні пояси, укомплектовані страхувальними канатами, інші засоби індивідуального та колективного захисту.

3. Усі особи, які перебувають на будівельному майданчику, зобов’язані носити захисні каски та сигнальні жилети.

Нормативний документ:

п. 12.2.3, 4.30 ДБН А.3.2-2-2009; п. 1.13 НПАОП 0.00-1.15-07.

 
Зірка
за правильну відповідь
неправильно
Правильно
Висота захисних огороджень, якими обладнані будівельні майданчики, має бути не менш ніж
Будівельні майданчики необхідно обладнувати захисними огородженнями з висотою не менш ніж 2 м.
1 м
3 м
2 м