ще
згорнути
Усі статті номера
1
січень 2018року
надаємо пільги та компенсації
консультація експерта

Чи зараховують до пільгового стажу навчання у професійно-технічному училищі та військову службу

Із листа до редакції: «Навчався у професійно-технічному училищі 1 рік 10 місяців. Отримав кваліфікацію електрогазозварника. Після закінчення навчання 8 місяців працював за набутою професією. Потім призвали на строкову військову службу, після якої працював електрогазозварником та газорізальником. Чи зараховують до пільгового стажу для оформлення пенсії за Списком № 2 навчання у професійно-технічному училищі та військову службу?»

Галина МАСТЮГІНА, заступник директора департаменту — начальник управління департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України

Працівники, зайняті повний робочий день на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, — за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (затверджений постановою КМУ від 16.01.2003 № 36; далі — Список № 2) і за результатами атестації робочих місць, матимуть право на пенсію за віком на пільгових умовах (далі — пенсія), коли досягнуть 55 років.

Який стаж потрібен чоловікам для пенсії на пільгових умовах

У чоловіків стаж роботи має бути від 25 років 6 місяців до 30 років. Із них не менше ніж 12 років 6 місяців — на зазначених роботах (ст. 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-ІV; далі — Закон № 1058).

Чоловікам, які не мають 12 років 6 місяців стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2, але мають не менше 6 років 3 місяців стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого загального стажу роботи пенсії призначають зі зменшенням пенсійного віку на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи.

Коли визначають право на пенсію, застосовують Списки № 1 і № 2, що були чинні на період, у який працювала конкретна особа. До пільгового стажу зараховують увесь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати, коли цю посаду чи професію внесли до Списків (п. 3 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Мінпраці від 18.11.2005 № 383).

Щоб підтвердити стаж роботи, працівник має надати трудову книжку. Якщо у трудовій книжці немає відомостей, що підтверджують право на пенсію, на підтвердження спеціального трудового стажу працівника просять надати уточнювальну довідку. Її видає підприємство, де працював запитувач. Якщо йдеться про підтвердження роботи у шкідливих і важких умовах праці за Списком № 2, то така довідка необхідна. Адже у трудових книжках немає відомостей про характер виконуваних робіт; не зазначено, в яких умовах працювала особа та чи була вона зайнята цими роботами або на певних виробництвах протягом повного робочого дня.

У довідці зазначають:

  • періоди роботи, які зараховують до спеціального стажу;
  • професію або посаду;
  • характер виконуваної роботи;
  • розділ, підрозділ, пункт, найменування (або номери) Списку № 2, який передбачає ці роботи.

Довідка про пільговий характер роботи має містити посилання на список, який був чинний у період роботи особи.

Чи мають право на пільгову пенсію електрогазозварники та газорізальники

Коли визначають стаж, який дає право на пенсію, беруть п’ятирічний період роботи зі шкідливими і важкими умовами праці після 21.08.1992 (дата, з якої атестація робочого місця за умовами праці стала обов’язковою).

Розділ XXXIII Списку № 2 передбачає такі професії:

  • електрогазозварники, зайняті різанням та ручним зварюванням, на напівавтоматичних машинах, а також автоматичних машинах із застосуванням флюсів, що містять шкідливі речовини не нижче третього класу небезпеки;
  • електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних машинах, зайняті зварюванням у середовищі вуглекислого газу, на роботах із застосуванням флюсів, що містять шкідливі речовини не нижче третього класу небезпеки, а також на напівавтоматичних машинах;
  • електрозварники ручного зварювання;
  • газорізальники.

Тобто право на пенсію мають як електрогазозварники, так і газорізальники, які працюють у шкідливих і важких умовах протягом повного робочого дня.

Коли визначають право на пенсію відповідно до статті 114 Закону № 1058, навчання за спеціальністю у професійно-технічних навчальних закладах зараховують до пільгового стажу, якщо протягом трьох місяців після закінчення навчання працівник працевлаштувався за набутою (пільговою) професією (ст. 38 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР). Строкову військову службу зараховують до стажу роботи, якщо на момент призову працівник навчався за фахом у професійно-технічному навчальному закладі чи працював за професією або ж обіймав посаду, що передбачала право на пільгову пенсію.

Навчання у профтехзакладі та військову службу зарахують у розмірі, що не перевищує усього наявного стажу роботи, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення. А пільговий стаж роботи мають підтвердити відповідно до зазначених вище вимог.

 
Зірка
за правильну відповідь
неправильно
Правильно
Який стаж роботи із шкідливими і важкими умовами праці має бути у чоловіків, щоб вони отримали пільгову пенсію?
У чоловіків стаж роботи має бути від 25 років 6 місяців до 30 років. Із них не менш ніж 12 років 6 місяців — на роботах із шкідливими і важкими умовами праці (ст. 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV).
25 років 6 місяців
6 років 3 місяці
12 років 6 місяців