ще
згорнути
Свіжий номер

Що нового

Бухоблік та оподаткування

9 серпня

Затверджено нову форму державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»

Форма державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»скачати

Форму звіту доповнено новим розділом VІI «Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці», у який роботодавець вноситиме інформацію про:

 • витрати підприємства на утримання робочої сили, крім тих, які враховані у фонді оплати праці;
 • витрати підприємства на соціальне забезпечення працівників;
 • витрати підприємства на культурно-побутове обслуговування працівників;
 • витрати підприємства на забезпечення працівників житлом;
 • витрати підприємства на професійне навчання;
 • інші витрати на робочу силу;
 • середньооблікову кількість штатних працівників підприємства.

Звітуємо з питань охорони праці правильно

Зверніть увагу!

З 01 лютого 2020 року втратить чинність наказ Держстату від 06 липня 2018 року № 134 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» (зі змінами).

Якщо контролери Держпраці на порозі

Ірина Шкарівськаадвокат, постійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці Згідно з Планом заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) Держпраці у 2019 році здійснить 16905 перевірок підприємств. Суб’єктам господарювання потрібно знати не лише про те, як підготвуватися до приїзду інспекторів, а також як відбуватиметься перевірка

2 серпня

Уряд доповнив перелік вибухових матеріалів промислового призначення

Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці 2019скачати

КМУ прийняв постанову «Про внесення змін до переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню» на виконання пункту 12 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Як підготуватися до перевірки Держпраці

Метою прийняття постанови є врегулювання суспільних відносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності, пов’язаних із виробництвом вибухових матеріалів промислового призначення, та розширення їх переліку.

Прийняття нормативного акта дасть змогу суб’єктам господарювання, які провадять господарську діяльність, пов’язану з виробництвом вибухових матеріалів промислового призначення, розширити асортимент своєї продукції.

Виконання робіт підвищеної небезпеки

1 серпня

Змінено Порядок реєстрації та обліку великотоннажних транспортних засобів

Графік змінності водіїв колісних транспортних засобівскачати

Постановою КМУ від 27.03.2019 № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності» внесені зміни до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою КМУ від 06.01.2010 № 8, а саме:

 • п. 7 доповнено новим абз. 1 такого змісту:

«7. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація, взяття на облік та зняття з обліку технологічного транспортного засобу здійснюється після перевірки територіальними органами Держпраці наявності обтяжень машини за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація та взяття на облік технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження, здійснюється виключно за умови надання письмової згоди всіх виявлених обтяжувачів»;

10 правил охорони праці водіїв автотранспортних засобів

 • п. 37 викладено в такій редакції:

«37. Зняття з обліку технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, під арештом, заставі або є предметом іншого обтяження, здійснюється виключно за умови надання письмової згоди всіх виявлених обтяжувачів».

З огляду на зміни в законодавстві рекомендуємо перед поданням документів на отримання адміністративної послуги, пов’язаної з реєстрацією, перереєстрацією, тимчасовою реєстрацією, взяттям на облік та зняттям з обліку технологічного транспортного засобу, упевнитися в тому, що він не є предметом обтяження.

Джерело: Управління Держпраці у Полтавській області 

31 липня

Минсоцполитики предлагает внести изменения в списки вредных профессий

Объяснительная запискаСкачать Сравнительная таблицаСкачать Прогноз влиянияСкачать

Минсоцполитики обнародовало проект постановления КМУ «О внесении изменений в списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, утвержденных постановлением КМУ от 24 июня 2016 № 461».

Как специалисту по охране труда защитить себя в конфликтных ситуациях

Согласно этому документу КМУ постановил внести в списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, утвержденных постановлением КМУ от 24 июня 2016 № 461, следующие изменения:

В Списке № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях:

1) в разделе III:

 • абзацы шестой и шестнадцатый подраздела 1 изъять;
 • абзац пятьдесят второй подраздела 3 изъять;
 • подраздел 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Работники, осуществляющие непосредственную организацию и контроль за выполнением работ во время технологических процессов в вышеупомянутых производствах».

2) подраздел 3 раздела IV дополнить абзацем следующего содержания:

«Работники, которые осуществляют непосредственную организацию и контроль за выполнением работ во время технологических процессов в вышеупомянутых производствах».

3) подраздел 21 раздела VII дополнить абзацем следующего содержания:

«Работники, которые осуществляют непосредственную организацию и контроль за выполнением работ во время технологических процессов в вышеупомянутых производствах».

В Списке № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях:

1) подраздел 6 раздела III дополнить абзацем следующего содержания:

«Работники, которые осуществляют непосредственную организацию и контроль за выполнением работ во время технологических процессов в вышеупомянутых производствах».

2) раздел IV дополнить абзацем следующего содержания:

«Работники, которые осуществляют непосредственную организацию и контроль за выполнением работ во время технологических процессов в вышеупомянутых производствах».

3) подраздел 22 раздела VIII дополнить абзацем следующего содержания:

«Работники, которые осуществляют непосредственную организацию и контроль за выполнением работ во время технологических процессов в вышеупомянутых производствах».

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 16 августа 2019 года.

Работы повышенной опасности

30 липня

Правительство утвердило механизм использования средств защиты во время производственного обучения

Порядок, в частности, определяет механизм использования одежды, обуви и других средств защиты во время производственного обучения.

Проверьте свои знания по охране труда

Долгое время механизм обеспечения учащихся спецодеждой не был урегулирован нормативно, и заведения самостоятельно предусматривали ресурсы на ее закупку и обновление. Однако, как отметил первый заместитель Министра образования и науки Павел Хобзей, теперь есть Порядок, в котором четко определен источник финансирования и распределены зоны ответственности каждой из сторон — администрации, учащихся и учредителей.

Комментируя утверждения Порядка, чиновник отметил:

В профтехе практические занятия являются обязательной составляющей образовательного процесса. Для таких занятий учащиеся должны быть обеспечены спецодеждой, и это вопрос не только удобства, но прежде всего — безопасности.

П. Хобзей уточнил, что Порядок также будет касаться студентов индустриально-педагогических колледжей и техникумов, обучающихся по программам подготовки мастеров производственного обучения.

Вступительный инструктаж работнику во время производственной практики Леонид Шевчукпреподаватель охраны труда учебно-курсового комбината «Профессионал Фаст» Работника направили на учебу, а потом на производственную практику на свое же предприятие. Нужно ли ему повторно проводить вводный инструктаж как студенту, если он его уже проходил раньше, как работник. Что делать инженеру по охране труда?

Документом предусмотрены следующие правила. Если ученики овладевают профессиями с вредными условия труда, связанными с загрязнениями или работой в неблагоприятных условиях, заведение должно предусмотреть для них специальную одежду — комбинезоны, фартуки с нагрудниками, утепленные куртки и брюки для работы в холодное время года. Кроме того, ученикам должны предоставлять обувь — сапоги или ботинки, — а также дополнительные защитные средства, например, респираторы, перчатки, закрытые защитные очки и тому подобное.

Спецодежду будут покупать за счет средств, предусмотренных на охрану труда, а ее учет будет осуществлять руководитель учреждения. Поскольку одежда фактически будет собственностью профтеха, после завершения обучения учащиеся должны вернуть ее. На период использования каждой партии спецодежды заведения должны заниматься ее обеспыливанием, стиркой, сушкой, дегазацией и тому подобным.

В документе четко выписаны требования к безопасности спецодежды, а также сертификаты качества, которые должны иметь потенциальные поставщики изделий.

Поскольку одежда и другие защитные средства имеют разный срок службы, учреждения должны ежегодно составлять список закупки новых. Его будут формировать на базе заявок, полученных от мастеров производственного обучения, ведь именно они проводят практические занятия с учениками.

Источник: МОН Украины

Средства коллективной и индивидуальной защиты работников


29 липня

Минсоцполитики хочет внести изменения в некоторые НПАОП

Анализ регуляторного влиянияСкачать Объяснительная запискаСкачать Сравнительная таблицаСкачать Сообщение об обнародованииСкачать Прогноз влиянияСкачать

Минсоцполитики Украины обнародовало проект приказа «Об утверждении изменений в некоторые приказы Министерства социальной политики Украины». Он разработан по собственной инициативе учреждения с целью приведения нормативно-правовых актов по охране труда в соответствие с требованиями законодательства.

Охрана труда при эксплуатации погрузчиков: анализируем новые правила

Проект приказа конкретизирует обязанности предприятия по выполнению требований безопасности и защиты здоровья работников при исполнении трудовых функций.

Например, в Правилах охраны труда при эксплуатации грузоподъемных кранов, подъемных устройств и соответствующего оборудования, утвержденных приказом Министерства социальной политики Украины от 19 января 2018 № 62, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 27 февраля 2018 за № 244/31696:

в разделе VI, главе 5:

абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:

«8. К управлению грузоподъемными кранами и машинами, управляемыми с пола (с подвесного пульта или по радио) или со стационарного поста, кроме машинистов, могут допускаться работники, пользующиеся этими грузоподъемными кранами и машинами на своих рабочих местах, квалификационными характеристиками профессий или профессиональными стандартами которых предусмотрено умение управлять грузоподъемными кранами и машинами с пола (управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола, выполнять перемещение грузов кранами; выполнять работы с грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола и т.д.), или работники, прошедшие переподготовку по профессии машинист крана.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Подвешивание на крюк грузоподъемного крана, машины или мобильного подъемника груза без предварительной обвязки (груз, имеющий петли, рым-болты, цапфы, а также находящийся в ковшах, контейнерах или другой таре) или с применением полуавтоматических съемных грузозахватных приспособлений могут выполнять на своих рабочих местах другие работники, квалификационными характеристиками профессий или профессиональными стандартами которых предусмотрено умение стропить и увязывать грузы для подъема, перемещения, установки и складирования (выполнять такелажные работы и т.п.), или работники, прошедшие переподготовку по профессии стропальщика.».

Также документ предусматривает усовершенствование условий труда на рабочих местах, снижение аварийности, травматизма.

Несчастный случай на производстве

26 липня

Мінсоцполітики хоче внести зміни у деякі НПАОП

Аналіз регуляторного впливуСкачати Пояснювальна запискаСкачати Порівняльна таблицяСкачати Повідомлення про оприлюдненняСкачати Прогноз впливуСкачати

Мінсоцполітики України оприлюднило проєкт наказу «Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства соціальної політики України». Він розроблений за власною ініціативою установи з метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства.

Охорона праці під час експлуатації навантажувачів: аналізуємо нові правила

Проєкт наказу конкретизує обов’язки суб’єкта господарювання з виконання вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час виконання трудових функцій.

Наприклад, у Правилах охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 19 січня 2018 року № 62, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2018 року за № 244/31696:

у розділі VI, главі 5:

 • абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

«8. До керування вантажопідіймальними кранами та машинами, що керуються з підлоги (з підвісного пульта чи по радіо) чи зі стаціонарного поста, крім машиністів, можуть допускатися працівники, які користуються цими вантажопідіймальними кранами та машинами на своїх робочих місцях, кваліфікаційними характеристиками професій або професійними стандартами яких передбачено вміння керувати вантажопідіймальними кранами і машинами з підлоги (керувати підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги, виконувати переміщення вантажів кранами; виконувати роботи з вантажопідіймальними механізмами, керованими з підлоги, тощо), або працівники, які пройшли перепідготовку за професією машиніста крана.»;

 • пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Підвішування на гак вантажопідіймального крана, машини чи мобільного підйомника вантажу без попередньої обв’язки (вантаж, що має петлі, рим-болти, цапфи, а також той, що знаходиться в ковшах, контейнерах або іншій тарі) або із застосуванням напівавтоматичних знімних вантажозахоплювальних пристроїв можуть виконувати на своїх робочих місцях інші працівники, кваліфікаційними характеристиками професій або професійними стандартами яких передбачено вміння стропувати та ув’язувати вантажі для підіймання, переміщення, установлення та складування (виконувати такелажні роботи тощо), або працівники, які пройшли перепідготовку за професією стропальника.».

Також документ передбачає вдосконалення умов праці на робочих місцях, зниження аварійності, травматизму.

25 липня

Уряд затвердив механізм використання засобів захисту під час виробничого навчання

Порядок, зокрема, визначає механізм використання одягу, взуття та інших засобів захисту під час виробничого навчання.

Перевірте свої знання з охорони праці

Тривалий час механізм забезпечення учнів спецодягом не був врегульований нормативно, і заклади самостійно передбачали ресурси на його закупівлю та оновлення. Однак, як наголосив перший заступник Міністра освіти і науки Павло Хобзей, тепер є Порядок, в якому чітко визначене джерело фінансування та розподілені зони відповідальності кожної зі сторін — адміністрації, учнів та засновників.

Коментуючи затвердження Порядку, чиновник зазначив: 

У профтеху практичні заняття є обов’язковою складовою освітнього процесу. Для таких занять учні мають бути забезпечені спецодягом, і це питання не тільки зручності, а насамперед — безпеки. 

П. Хобзей уточнив, що Порядок також стосуватиметься студентів індустріально-педагогічних коледжів і технікумів, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання.

Вступний інструктаж працівнику під час виробничої практики Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст» Працівника направили на навчання, а потім на виробничу практику на своє ж підприємство. Чи потрібно йому повторно проводити вступний інструктаж як студенту, якщо він його вже проходив раніше, як працівник. Що робити інженеру з охорони праці?

У документі закладені такі правила. Якщо учні опановують професії зі шкідливими умови праці, пов'язані із забрудненнями або роботою у несприятливих умовах, заклад має передбачити для них спеціальний одяг — комбінезони, фартухи з нагрудниками, утеплені куртки та штани для роботи у холодну пору року. Крім того, учням мають надавати взуття — чоботи або черевики, — а також додаткові захисні засоби, наприклад, респіратори, рукавиці, закриті захисні окуляри тощо.

Спецодяг купуватимуть за рахунок коштів, передбачених на охорону праці, а його облік здійснюватиме керівник закладу. Оскільки одяг фактично буде власністю профтеху, після завершення навчання учні мають повернути його. На період використання кожної партії спецодягу заклади повинні опікуватися його обезпилюванням, пранням, сушінням, дегазацією тощо.

У документі чітко виписані вимоги до безпеки спецодягу, а також сертифікати якості, які повинні мати потенційні постачальники виробів.

Оскільки одяг та інші захисні засоби мають різний термін використання, заклади повинні щороку складати список закупівлі нових. Його формуватимуть на базі заявок, отриманих від майстрів виробничого навчання, адже саме вони проводять практичні заняття з учнями.

Джерело: МОН України

Засоби захисту на виробництві


24 липня

Мінсоцполітики пропонує внести зміни у списки шкідливих професій

Пояснювальна запискаСкачати Порівняльна таблицяСкачати Прогноз впливуСкачати

Мінсоцполітики оприлюднило проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 24 червня 2016 р. № 461».

Як спеціалісту з охорони праці захистити себе у конфліктних ситуаціях

Відповідно до цього документа КМУ постановляє внести до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 24 червня 2016 р. № 461, такі зміни:
 1. У Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах:

  1) у розділі III:

  абзаци шостий та шістнадцятий підрозділу 1 вилучити;

  абзац п’ятдесят другий підрозділу 3 вилучити;

  підрозділ 6 доповнити абзацом такого змісту:

  «працівники, які здійснюють безпосередню організацію та контроль за виконанням робіт під час технологічних процесів у вищезазначених виробництвах».

  2) підрозділ 3 розділу IV доповнити абзацом такого змісту:

  «працівники, які здійснюють безпосередню організацію та контроль за виконанням робіт під час технологічних процесів у вищезазначених виробництвах».

  3) підрозділ 21 розділу VII доповнити абзацом такого змісту:

  «працівники, які здійснюють безпосередню організацію та контроль за виконанням робіт під час технологічних процесів у вищезазначених виробництвах».

 2. У Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах:

  1) підрозділ 6 розділу III доповнити абзацом такого змісту:

  «працівники, які здійснюють безпосередню організацію та контроль за виконанням робіт під час технологічних процесів у вищезазначених виробництвах».

  2) розділ IV доповнити абзацом такого змісту:

  «працівники, які здійснюють безпосередню організацію та контроль за виконанням робіт під час технологічних процесів у вищезазначених виробництвах».

  3) підрозділ 22 розділу VIII доповнити абзацом такого змісту:

  «працівники, які здійснюють безпосередню організацію та контроль за виконанням робіт під час технологічних процесів у вищезазначених виробництвах».

Громадське обговорення проєкту постанови триватиме до 16 серпня 2019 року.

Права працівників на пільги і компенсації

23 липня

Оприлюднено проект Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення»

Аналіз регуляторного впливуСкачати Пояснювальна запискаСкачати Прогноз впливуСкачати Проект Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення»Скачати

Проект Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» (нова редакція) (далі — законопроект) розроблений Держпраці на виконання: 

 • статей 419–425 Глави 21 «Співробітництво у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей»;
 • Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво»;
 • Додатку XL до Глави 21 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
 • пункту 23 орієнтовного плану законопроектних робіт на 2018 рік, затвердженого розпорядженням КМУ від 17.10.2018 № 754-р.

Яка роль у розслідуванні нещасного випадку членів сім’ї потерпілого

Мета законопроекту — врегулювати правові відносини, які виникають у процесі поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, що спрямоване на охорону життя та здоров’я людини, забезпечення національної безпеки, громадського порядку та охорони довкілля, та імплементувати Директиву 28/2014/ЄС в національне законодавство у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Пропозиції та зауваження до законопроекту приймають протягом місяця з дня оприлюднення за такою адресою: 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14, Державна служба України з питань праці, e-mail: dsp@dsp.gov.ua, (044) 248-74-57.

Державний нагляд за дотриманням законодавства про працю

22 липня

Пострадавших на производстве должны обеспечить надлежащим видом ухода

Скачайте новый Порядок расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве

Условия обеспечения пострадавших лиц надлежащим уходом определены в Положении об организации, обеспечении и финансировании видов ухода за пострадавшими в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, утвержденном постановлением правления Фонда социального страхования Украины от 03.11.2011 № 41.

Потребность пострадавших в одном из видов ухода определяют медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Если МСЭК установлено, что потерпевший нуждается в нескольких видах помощи, оплата производится по каждому ее виду отдельно.

Для постановки на учет для обеспечения необходимым видом ухода пострадавшие на производстве подают в органы Фонда (по месту хранения дел о страховых выплатах) следующие документы:

 • заявление об обеспечении необходимым видом ухода;
 • заключение МСЭК о необходимости пострадавшего в определенном виде ухода;
 • индивидуальную программу реабилитации лица с инвалидностью (при наличии).

С инвалидностью — за компьютер: проводить ли аттестацию рабочего места

В случае назначения пострадавшему МСЭК специального медицинского ухода орган Фонда не позднее пяти рабочих дней обращается к врачебно-консультативной комиссии с целью определения перечня необходимых специальных медицинских и санитарных процедур, медицинских манипуляций.

Датой постановки на учет потерпевшего считается дата подачи заявления вместе со всеми документами, о чем делается отметка в журнале.

Если пострадавший одновременно имеет право на обеспечение необходимым видом ухода согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» от 23.09.1999 № 1105-XIV и другим нормативно-правовым актам, ему предоставляется право выбора одного из оснований.

Несчастный случай на производстве

Финансирование расходов на необходимый уход (уходы) за потерпевшим зависит от вида ухода, установленного МСЭК, и не может быть меньше (в месяц):

 • размера минимальной заработной платы, установленной на день выплаты, — на специальный медицинский уход;
 • половины размера минимальной заработной платы, установленной на день выплаты, — на постоянный посторонний уход;
 • четверти размера минимальной заработной платы, установленной на день выплаты, — на бытовое обслуживание.

Источник: Вовчанское отделения Управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Харьковской области

Чтобы избежать штрафа, воспользуйтесь калькулятором расчета квоты инвалидов.

(Пользуйтесь полосой прокрутки, чтобы увидеть окна для ввода данных)

19 липня

Потерпілих на виробництві мають забезпечити належним видом догляду

Скачайте новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

Умови забезпечення потерпілих осіб належним доглядом визначені у Положенні про організацію, забезпечення та фінансування видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженому постановою правління Фонду соціального страхування України від 03.11.2011 № 41.

Потребу потерпілих в одному з видів догляду визначають медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Якщо МСЕК встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, оплата проводиться за кожним її видом окремо.

Для взяття на облік для забезпечення необхідними видом догляду потерпілі на виробництві подають до органів Фонду (за місцем зберігання справ про страхові виплати) такі документи:

 • заяву про забезпечення необхідним видом догляду;
 • висновок МСЕК про потребу потерпілого в певному виді догляду;
 • індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю (за наявності).

З інвалідністю — за комп’ютер: чи проводити атестацію робочого місця

У разі призначення потерпілому МСЕК спеціального медичного догляду орган Фонду не пізніше п’яти робочих днів звертається до лікарсько-консультативної комісії з метою визначення переліку необхідних спеціальних медичних і санітарних процедур, медичних маніпуляцій.

Датою взяття на облік потерпілого вважається дата подання заяви разом з усіма документами, про що робиться позначка у журналі.

Якщо потерпілий одночасно має право на забезпечення необхідним видом догляду згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-ХIV та іншими нормативно-правовими актами, йому надається право вибору однієї з підстав.

Нещасний випадок на виробництві

Фінансування витрат на необхідний догляд (догляди) за потерпілим залежить від виду догляду, встановленого МСЕК, і не може бути меншим (на місяць) від:

 • розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, — на спеціальний медичний догляд;
 • половини розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, — на постійний сторонній догляд;
 • чверті розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, — на побутове обслуговування.

Джерело: Вовчанське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області

 Щоб уникнути штрафу, скористайтеся калькулятором розрахунку квоти інвалідів.

(користуйтеся смугою прокручування, щоб побачити вікна для вводу даних)

18 липня

Возросла опасность во время работ в колодцах, коллекторах, замкнутых пространствах

Проверьте свои знания по охране труда

Как показывает практика, в связи с повышением температуры воздуха количество несчастных случаев и отравлений при выполнении газоопасных работ значительно возрастает. Так называемый «сезонный» травматизм обусловлен более интенсивным образованием вредных и опасных газов в канализационных системах. Большинство несчастных случаев, связанных с проведением работ в таких условиях, как правило, являются групповыми и имеют смертельный исход.

Инструкция по охране труда при проведении газоопасных работ (чистка емкостей)скачать

Лучший способ борьбы с травматизмом — это его профилактика. Поэтому в целях предупреждения несчастных случаев и отравлений при выполнении газоопасных работ необходимо:

 • провести с работниками тематические семинары-совещания, инструктажи по охране труда, обучение по соблюдению требований безопасности при выполнении газоопасных работ в водопроводно-канализационных хозяйствах;
 • усилить контроль за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины во время проведения работ непосредственно в канализационных сетях;
 • обеспечить выполнение газоопасных работ повышенной опасности с оформлением наряда-допуска на их выполнение;
 • обеспечить ежеквартальное проведение учебно-тренировочных занятий с исполнителями газоопасных работ по безопасному проведению профилактических, ремонтных и аварийных работ в колодцах, емкостях, замкнутом пространстве с применением средств индивидуальной защиты, в частности по практическому применению газоанализаторов и ламп ЛБВК для контроля воздушной среды, наличия газов и кислорода в рабочей зоне и предоставлению доврачебной помощи пострадавшему.

Запрещается выполнение таких работ:

 • без средств коллективной и индивидуальной защиты (противогазы, спасательные пояса и т.п.);
 • без проведения анализа воздушной среды;
 • выполнение газоопасных работ при температуре воздуха более 40 градусов С.

Помните: соблюдение приведенных выше рекомендаций поможет избежать несчастных случаев при выполнении работ в колодцах и других замкнутых пространствах.

По информации Управления Гоструда в Ровенской области

Несчастный случай на производстве

16 липня

Определены наиболее травмоопасные отрасли в I полугодии 2019 года

Состояние производственного травматизма за 6 месяцев 2019 и 2018 года по областямскачать Состояние производственного травматизма за 6 месяцев 2019 и 2018 года по отраслям надзораскачать

В аналогичном периоде прошлого года несчастных случаев было больше — 2 061 (из них 187 со смертельным исходом).

Больше всего несчастных случаев произошло в Днепропетровской области (300), а меньше всего — в Закарпатской (18). При этом больше всего смертельных случаев зафиксировано во Львовской области и г. Киев (23).

Проверьте свои знания по охране труда

Если анализировать данные по отраслям надзора, наиболее травмоопасными оказались социально-культурная сфера и торговля. За 6 месяцев текущего года в этой сфере произошло 460 несчастных случаев, 31 из которых закончился смертью работника.

Меньше всего несчастных случаев произошло в такой отрасли надзора, как котлонадзор, подъемные сооружения (пострадало 7 человек).

Несчастный случай на производстве

16 липня

Визначено найбільш травмонебезпечні галузі у I півріччі 2019 року

Стан виробничого травматизму за 6 місяців 2019 та 2018 року по областяхскачати Стан виробничого травматизму за 6 місяців 2019 та 2018 року за галузями наглядускачати

В аналогічному періоді минулого року нещасних випадків було більше — 2061 (з них 187 смертельних).

Найбільше нещасних випадків сталося у Дніпропетровській області (300), а найменше — у Закарпатській (18). При цьому смертельних випадків найбільше було у Львівській області та м. Київ (23).

Перевірте свої знання з охорони праці

Якщо аналізувати дані за галузями нагляду, найбільш травмонебезпечними виявилися соціально-культурна сфера та торгівля. За 6 місяців поточного року у цій сфері сталося 460 нещасних випадків, 31 з яких закінчився смертю працівника.

Найменше нещасних випадків було у такій галузі нагляду, як котлонагляд, підйомні споруди (травмувалося 7 працівників).

Нещасний випадок на виробництві

15 липня

Утвержден Порядок уведомления о продукции, не соответствующей общему требованию относительно безопасности продукции

Порядок определяет механизм уведомления субъектов хозяйствования о продукции, не соответствующей общему требованию относительно безопасности продукции, органам государственного рыночного надзора, и случаи, когда такое уведомление не подается.

Сообщение о непищевой продукции, которая не соответствует установленным требованиям безопасностискачать Перчатки х/б с точкой_Сообщение о непищевой продукции, которая не соответствует установленным требованиям безопасностискачать

Если производителям или распространителям продукции стало известно или должно быть известно на основании имеющейся у них информации, что продукция, которую они ввели в оборот / распространили, представляет риск для потребителей (пользователей), несовместимый с общим требованием относительно безопасности продукции, они обязаны в течение двух рабочих дней уведомить об этом соответствующий орган государственного рыночного надзора, в частности о принятых мерах по обеспечению безопасности такой продукции.

Если контролеры Гоструда на пороге

Ирина Шкаривскаяадвокат, постоянный автор статей и лектор вебинаров на тему законодательства об охране труда Согласно Плану мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) Гоструда в 2019 году проверит 16 905 предприятий. Субъектам хозяйствования нужно знать не только о том, как подготовиться к приезду инспекторов, а также как будет происходить проверка

Согласно ст. 7 Закона «Об общей безопасности непищевой продукции» потребители (пользователи) имеют право обращаться в органы государственного рыночного надзора за защитой нарушенного права на безопасность продукции. Обращения граждан должны быть оформлены в соответствии со ст. 5 Закона «Об обращении граждан».

В обращении должны быть указаны следующие данные:

 • название предприятия (организации), субъекта хозяйствования;
 • его адрес (фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина);
 • контактный номер телефона;
 • суть вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования.

Письменное обращение должно подписать ответственное лицо, заявитель (заявители), с указанием даты.

Обращение, оформленное без соблюдения этих требований, возвращается заявителю с соответствующими разъяснениями не позднее чем через десять дней со дня его поступления.

В то же время потребители (пользователи) не лишены права информировать органы государственного рыночного надзора о непищевой продукции, которая не соответствует установленным требованиям безопасности (в частности, об отсутствии знака соответствия техническим регламентам). Сообщение, содержащее информацию о виде продукции и ее производителе или распространителе, позволяет идентифицировать продукцию, которая не соответствует установленным требованиям безопасности.

Как избежать штрафов

12 липня

Новые Минимальные требования по охране труда на временных или мобильных строительных площадках

Минимальные требования по охране труда на временных или мобильных строительных площадкахскачать

Минимальные требования распространяются на заказчиков, руководителей строительства, генеральных подрядчиков, подрядчиков, субподрядчиков, физических лиц, обеспечивающих себя работой самостоятельно.

Согласно документу:

генеральный подрядчик — подрядчик, который привлекает к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков), оставаясь ответственным перед заказчиком за результаты их работы

Найдите типичные нарушения требований безопасности во время строительных работ

Минимальными требованиями предусмотрено: заказчик или руководитель строительства обязан не позднее чем за 30 календарных дней до начала выполнения строительных работ направить в территориальный орган Гоструда предварительную информацию о выполнении строительных работ в одном из следующих случаев:

 • если предусмотренная продолжительность строительных работ превышает 30 рабочих дней и на строительных работах одновременно будет занято более 20 работников и физических лиц;
 • если планируемый объем выполнения строительных работ превышает 500 человеко-дней.

Организация управления по охране труда на строительной площадке: если на строительной площадке будут выполнять или выполняют строительные работы два и более подрядчиков (включая генерального подрядчика), либо подрядчик и физическое (ие) лицо (а), или физические лица, заказчик или руководитель строительства назначает одного или нескольких координаторов по вопросам охраны труда на стадии разработки проектной документации на строительство и координаторов по вопросам охраны труда на стадии строительства.

координатор по вопросам охраны труда на стадии строительства — компетентное физическое лицо с подтвержденной квалификацией или юридическое лицо (которое имеет в своем составе специалиста с подтвержденной квалификацией), которое на стадии строительства выполняет порученные ему заказчиком или руководителем строительства задачи.

Работы повышенной опасности

Координатор по вопросам охраны труда на стадии разработки проектной документации назначается (единственная фирма, которая проводит сертификацию) до начала разработки проектной документации, координатор по охране труда на стадии строительства назначается до начала выполнения строительных работ. Допускается совмещение обязанностей координатора по вопросам охраны труда на стадии разработки проектной документации на строительство и координатора по вопросам охраны труда на стадии строительства.

План по охране труда строительной площадки разрабатывается одновременно с проектной документацией, завершается до начала выполнения любых работ на строительной площадке. План должен своевременно выполняться в течение всего времени проведения работ на строительной площадке. Если меняются условия проектной документации или условия строительства, план должен быть скорректирован.

Источник: Управление Гоструда в Ровенской области

11 липня

Принята Конвенция МОТ по искоренению насилия и домогательств в сфере труда

Скачайте Положение о системе управления охраной труда

Насилие и домогательство в сфере труда — это ряд неприемлемых форм поведения и практик или угроза их возникновения, независимо от того, идет речь о единичном, или повторном случае, — целью, результатом или вероятным результатом которых является причинение физического, психологического, сексуального или экономического вреда, включая гендерное насилие и домогательство.

Положения Конвенции № 190 касаются не только непосредственно рабочих мест, но и расширяют сферу защиты работниц и работников. Нормы распространяются на случаи насилия и домогательств, которые возникают во время работы, в связи с ней или связанные с работой.

Несчастный случай на производстве

Соответственно, сфера действия Конвенции № 190 распространяется на ситуации:

 • на рабочих местах, в частности в общественных и частных помещениях, когда они являются местом работы;
 • на местах, где работник получает заработную плату, проводит перерыв, отдыхает или принимает пищу, в санитарно-бытовых помещениях и раздевалках;
 • во время служебных командировок, поездок, профессиональной подготовки, мероприятий или социальной деятельности;
 • в период коммуникации, связанной с трудовой деятельностью, включая ту, которая обеспечивается информационно-коммуникационными технологиями;
 • в жилых помещениях, предоставляемых работодателем;
 • во время поездок на работу и с работы.

Кроме того, Конвенция защищает широкий круг работников и других лиц в сфере труда, включая работников официально нанятых, согласно определению национального законодательства и практики, а также других занятых безотносительно к статусу договора, лиц, проходящих профессиональную подготовку, включая стажеров и учеников, работников, трудовые отношения которых были прекращены, волонтеров, людей, которые ищут работу, и соискателей вакансий.

Как организовать стажировку (дублирование) на рабочем месте

В новой Конвенции предусмотрен ряд мер, которые должны предпринять правительства после ее ратификации. Также указано, что подход к предотвращению и устранению насилия и домогательств должен быть инклюзивным, комплексным и гендерно чувствительным, а его внедрение не должно происходить без консультаций с представительскими организациями работодателей и работников.

Конвенция также предусматривает способы реализации этого подхода, в частности: принятие соответствующих законодательных норм, стратегий и планов, проведение проверок, в том числе — инспекций труда, а также наказание виновных. Кроме того, согласно новому стандарту, работодатели должны будут, в пределах их ответственности, принимать меры, направленные на недопущение насилия и домогательств в сфере труда, включая гендерное насилие и домогательство. А государство, в свою очередь, обязуется разработать соответствующее законодательство.

Источник: Конфедерация свободных профсоюзов Украины

Если контролеры Гоструда на пороге

Ирина Шкаривскаяадвокат, постоянный автор статей и лектор вебинаров на тему законодательства об охране труда Согласно Плану мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) Гоструда в 2019 году проверит 16 905 предприятий. Субъектам хозяйствования нужно знать не только о том, как подготовиться к приезду инспекторов, а также как будет происходить проверка

10 липня

Порядок проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда хотят изменить

Анализ регуляторного влиянияскачать Сообщение о публикациискачать Сравнительная таблицаскачать Прогноз влиянияскачать Объяснительная запискаскачать

Приказ Минсоцполитики «Об утверждении изменений в Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда» опубликован с целью получения замечаний и предложений от физических и юридических лиц, их объединений по проекту приказа.

Документ разработан в соответствии с ч. 1 и 5 ст. 18 Закона «Об охране труда» с целью упрощения процедуры проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда.

Проверьте свои знания по охране труда

Замечания и предложения к проекту приказа нужно направлять в течение месяца со дня публикации по адресу:

Министерство социальной политики Украины, 01601, г. Киев, ул. Эспланадная, 8/10, тел.: (044) 287-38-47. Адрес электронной почты: i.b.khaliota@mlsp.gov.ua

Согласно ч. 1 ст. 20 Закона «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» замечания и предложения относительно обнародованного проекта регуляторного акта и соответствующего анализа регуляторного влияния предоставляются физическими и юридическими лицами, их объединениями, кроме разработчиков этого проекта, центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную регуляторную политику, — Государственной регуляторной службе Украины.

Где хранить документы Леонид Шевчукпреподаватель охраны труда учебно-курсового комбината «Профессионал-Фаст» На предприятии провели обучение и проверку знаний работников по вопросам охраны труда. Кто должен хранить соответствующую документацию: служба охраны труда или служба кадров?

9 липня

Новый Закон «Об охране труда»

В будущее — с новым названием

Новая редакция Закона «Об охране труда» разработана с целью гармонизации национального законодательства по охране труда с рамочной директивой ЕС. Рабочее название законопроекта, который согласно планам Правительства должен быть принят в 2020 году, — «О безопасности труда и здоровья работников».

Проект новой редакции Закона «Об охране труда»скачать

Проект разработан Минсоцполитики с участием Гоструда и менеджеров проекта ЕС-МОТ «Укрепление администрации труда с целью улучшения условий труда и преодоления незадекларированного труда».

Закон будет распространяться не только на работников и работодателей, но и на лиц, оказывающих услуги по гражданско-правовому договору, и практикантов.

Тест «Знаете ли вы, как проводить медицинские осмотры работников»

Как изменятся медосмотры

В новой редакции Закона «Об охране труда» предусмотрено больше категорий работников, для которых медосмотр будет обязателен. Кроме работников, не достигших 21-летнего возраста, медицинские осмотры должны будут проходить ночные работники и работники, состояние здоровья которых, по мнению работодателя, может создать опасность или нанести вред их здоровью или здоровью других работников.

При этом медицинские осмотры по-прежнему будут проводиться за счет работодателя.

Если контролеры Гоструда на пороге

Ирина Шкаривскаяадвокат, постоянный автор статей и лектор вебинаров на тему законодательства об охране труда Согласно Плану мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) Гоструда в 2019 году проверит 16 905 предприятий. Субъектам хозяйствования нужно знать не только о том, как подготовиться к приезду инспекторов, а также как будет происходить проверка

За что введут новые штрафы

В ст. 265 КЗоТ появятся новые штрафы. Так, за непредставление или представление заведомо недостоверных сведений, определенных законодательством о безопасности труда и здоровья работников, работодателю придется заплатить штраф в размере 1% от среднемесячного фонда оплаты труда юридического или физического лица, с которого взимается штраф за предыдущий год, но не менее трехкратного размера минимальной заработной платы.

Работа в условиях повышенной опасности, эксплуатации машин, механизмов, оборудования повышенной опасности без разрешения государства повлечет штраф в размере 3% от среднемесячного фонда оплаты труда юридического или физического лица за предыдущий год, но не менее 5 МЗП.

За невыполнение предписаний инспекторов труда нарушители будут платить 5% от среднемесячного фонда оплаты труда за предыдущий год, но не менее 10 МЗП.

А вот за причинение вреда жизни или здоровью работников вследствие недостатков на сооружении, оборудовании или в методах работы штраф составит 25% от среднемесячного фонда оплаты труда за предыдущий год, но не менее 50 МЗП.

В 2019 году штрафы на работодателей по ст. 265 КЗоТ составляют 30 МЗП за неоформленных работников, а за препятствование проверке, цель которой выявить неоформленных работников, работодатели платят 100 МЗП.

В 2018 году на работодателей наложили штрафов на сумму 1 млрд 650 млн грн.

Как избежать штрафов

 

8 липня

Ухвалено Конвенцію МОП щодо викорінення насильства та домагань у світі праці

Скачайте Положення про систему управління охороною праці

Нова Конвенція МОП № 190 встановлює мінімальні глобальні норми щодо забезпечення нульової терпимості до насильства та домагань на робочих місцях. У документі наведено таке визначення:

Насильство і домагання у сфері праці — це низка неприйнятних форм поведінки і практик або загроза їх виникнення, незалежно від того, йдеться про одиничний, чи повторний випадок, — метою, результатом або можливим наслідком яких є заподіяння фізичної, психологічної, сексуальної або економічної шкоди, включаючи ґендерне насильство і домагання.

Положення Конвенції №190 стосуються не тільки безпосередньо робочих місць, а й розширюють сферу захисту працівниць та працівників. Норми поширюються на випадки насильства і домагань, які виникають під час роботи, у зв’язку з нею або пов’язані з працею.

Безпека праці

Відповідно, сфера дії Конвенції № 190 поширюється на ситуації:

 • на робочих місцях, зокрема у громадських і приватних приміщеннях, коли вони є місцем роботи;
 • на місцях, де працівник отримує заробітну плату, проводить перерву на відпочинок або споживає їжу чи користується санітарно-побутовими приміщеннями і роздягальнями;
 • під час службових відряджень, поїздок, професіональної підготовки, заходів або соціальної діяльності;
 • у період комунікації, пов’язаної з трудовою діяльністю, включаючи ту, яка забезпечуються інформаційно-комунікаційними технологіями;
 • у житлових приміщеннях, що надаються роботодавцем;
 • під час поїздок на роботу і з роботи.

Крім того, Конвенція захищає широке коло працівників та інших осіб у сфері праці, включаючи працівників офіційно найнятих, згідно з визначенням національних законодавства і практики, а також інших зайнятих безвідносно до статусу договору, осіб, що проходять професійну підготовку, включаючи стажистів й учнів, працівників, трудові відносини яких були припинені, волонтерів, людей, які шукають роботу, і здобувачів вакансій.

Як організувати стажування (дублювання) на робочому місці

У новій Конвенції передбачено низку заходів, які повинні вживати уряди після її ратифікації. Також вказано, що підхід до запобігання та усунення насильства і домагань має бути інклюзивним, комплексним і ґендерно чутливим, а його впровадження не повинне відбуватися без консультацій з представницькими організаціями роботодавців і працівників.

Конвенція також передбачає низку шляхів з реалізації цього підходу, зокрема: прийняття відповідних законодавчих норм, стратегій та планів, забезпечення перевірок, серед іншого — інспекціями праці, покарання винних. Крім того, згідно з новим стандартом, роботодавці повинні будуть, у межах їхньої відповідальності, вживати заходи, спрямовані на недопущення насильства і домагань у сфері праці, включаючи гендерне насильство і домагання. А держава, своєю чергею, зобов’язується розробити відповідне законодавство.

Джерело: Конфедерація вільних профспілок України

Якщо контролери Держпраці на порозі

Ірина Шкарівськаадвокат, постійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці Згідно з Планом заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) Держпраці у 2019 році здійснить 16905 перевірок підприємств. Суб’єктам господарювання потрібно знати не лише про те, як підготвуватися до приїзду інспекторів, а також як відбуватиметься перевірка

4 липня

Новий Закон «Про охорону праці»

У майбутнє — з новою назвою

Нова редакція Закону «Про охорону праці» розроблена з метою гармонізації національного законодавства з охорони праці до рамкової Директиви Ради ЄС. Робоча назва законопроекту — «Про безпеку праці та здоров’я працівників», який за планами Уряду має бути прийнятий у 2020 році.

Проект нової редакції Закону «Про охорону праці»скачати

Проект розроблено Мінсоцполітики за участю Держпраці та менеджерів проекту ЄС-МОП «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої праці».

Закон поширюватиметься не лише на працівників і роботодавців, а й на осіб, які надають послуги за цивільно-правовим договором, та практикантів.

Тест «Чи знаєте ви, як проводити медичні огляди працівників»

Як зміняться медогляди

У новій редакції Закону «Про охорону праці» передбачено більше категорій працівників, для яких медогляд буде обов’язковий. Крім працівників, які не досягли 21-річного віку, медичним оглядам підлягатимуть нічні працівники та працівники, стан здоров'я яких за підозрою роботодавця може створити небезпеку або завдати шкоди їхньому здоров’ю або здоров’ю інших працівників.

При цьому медичні огляди як і раніше проводитимуть за кошти роботодавця.

Якщо контролери Держпраці на порозі

Ірина Шкарівськаадвокат, постійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці Згідно з Планом заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) Держпраці у 2019 році здійснить 16905 перевірок підприємств. Суб’єктам господарювання потрібно знати не лише про те, як підготвуватися до приїзду інспекторів, а також як відбуватиметься перевірка

За що введуть нові штрафи

У ст. 265 КЗпП з’являться нові штрафи. Так, за неподання або подання завідомо недостовірних відомостей, що визначені законодавством про безпеку праці та здоров’я працівників, роботодавцю доведеться сплатити штраф у розмірі 1% від середньомісячного фонду оплати праці юридичної чи фізичної особи, з якої стягується штраф, за попередній рік, але не менше трикратного розміру мінімальної заробітної плати.

Робота в умовах підвищеної небезпеки, експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки без дозволу держави спричинить штраф у розмірі 3% від середньомісячного фонду оплати праці юридичної чи фізичної особи, за попередній рік, але не менше ніж 5 МЗП.

За невиконання приписів інспекторів праці порушники сплачуватимуть 5% від середньомісячного фонду оплати праці за попередній рік, але не менше 10 МЗП.

А ось за завдання шкоди життю або здоров’ю працівників внаслідок недоліків на споруді, в обладнанні або методах роботи штраф становитиме 25% від середньомісячного фонду оплати праці за попередній рік, але не менше 50 МЗП.

У 2019 році штрафи на роботодавців за ст. 265 КЗпП сягають 30 МЗП за неоформлених працівників, а за перешкоджання перевірці, мета якої виявити неоформлених працівників, роботодавці сплачують 100 МЗП.

У 2018 році на роботодавців наклали штрафів у сумі 1 млрд 650 млн грн.

Як уникнути штрафів

 

2 липня

Підприємство програло суд Управлінню Держпраці

Як підготуватися до перевірки Держпраці

Через численні порушеннями вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, виявлені під час планової перевірки ПАТ «Куряжський домобудівельний комплекс», та невиконання у встановлені терміни раніше виданих приписів за результатами планової перевірки ГУ Держпраці у Харківській області звернулося до Харківського окружного адміністративного суду з відповідним позовом про заборону виконання робіт, експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці 2019скачати

Рішенням суду позов Управління Держпраці задовольнили, і ПАТ «Куряжський домобудівельний комплекс» заборонили експлуатацію 32 одиниць машин, механізмів, зокрема:

 • вантажопідіймальних кранів – 9 одиниць;
 • водозабірних свердловин – 2 одиниці;
 • посудин, що працюють під тиском – 2 одиниці;
 • парогенераторів – 2 одиниці;
 • електровізків самохідних з залізничною платформою – 2 одиниці;
 • гідравлічних пресів для випробування навантаженням – 2 одиниці;
 • КТП 110/10 кВ КТП(2х25000), КТП 10/0,4 кВ – 3 одиниці;
 • підйомника щоглового вантажопасажирського – 2 одиниці;

а також ліфтів, кранових колій вантажопідіймального крана, конвейеру інертних матеріалів, бетононасосу, насосів та напірних трубопроводів (лівого та правого) в машинному відділенні КНС, під’їзних колій АТ «КДБК».

Якщо контролери Держпраці на порозі

Ірина Шкарівськаадвокат, постійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці Згідно з Планом заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) Держпраці у 2019 році здійснить 16905 перевірок підприємств. Суб’єктам господарювання потрібно знати не лише про те, як підготвуватися до приїзду інспекторів, а також як відбуватиметься перевірка

Також заборонено виконання 8 робіт, зокрема будівельно-монтажних робіт на будівельних майданчиках, вантажно-розвантажувальних робіт на складі готової продукції, вантажно-розвантажувальних робіт в арматурному цеху, виконання робіт в колодязях, камерах, замкнутому просторі.

Зазначеним рішенням суду відсторонено від виконання робіт понад 60 працівників, що не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та промислової безпеки.

Джерело: Державна служба України з питань праці

Як уникнути штрафів

1 липня

Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці хочуть змінити

Аналіз регуляторного впливускачати Повідомлення про оприлюдненняскачати Порівняльна таблицяскачати Прогноз впливускачати Пояснювальна запискаскачати

Проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» опубліковано з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проекту наказу.

Документ розроблено відповідно до ч. 1 та 5 ст. 18 закону «Про охорону праці» та з метою спрощення процедури проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Перевірте свої знання з охорони праці

Зауваження та пропозиції до проекту наказу потрібно надсилати протягом місяця з дня оприлюднення за адресою:

Міністерство соціальної політики України, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, тел.: (044) 287-38-47. Адреса електронної пошти: i.b.khaliota@mlsp.gov.ua

Відповідно до ч. 1 ст. 20 закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику – Державній регуляторній службі України.

Де зберігати документи Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст» На підприємстві провели навчання та перевірку знань працівників із питань охорони праці. Хто має зберігати відповідну документацію: служба охорони праці чи служба кадрів?

27 червня

Нові Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчикахскачати

Мінімальні вимоги поширюються на замовників, керівників будівництва, генеральних підрядників, підрядників, субпідрядників, фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно.

Згідно з документом:

генеральний підрядник — підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи;

Знайдіть типові порушення вимог безпеки під час будівельних робіт

Мінімальними вимогами передбачено: замовник або керівник будівництва зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган Держпраці попередню інформацію про виконання будівельних робіт в одному із таких випадків:

 • якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищує 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб;
 • якщо планований обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людино-днів.

Організація управління з охорони праці на будівельному майданчику: якщо на будівельному майданчику будуть виконувати або виконують будівельні роботи два і більше підрядників (включаючи генерального підрядника), або підрядник і фізична(і) особа(и), або фізичні особи, замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва.

координатор з питань охорони праці на стадії будівництва — компетентна фізична особа з підтвердженою кваліфікацією або юридична особа (яка має у своєму складі фахівця з підтвердженою кваліфікацією), яка на стадії будівництва виконує доручені їй замовником або керівником будівництва завдання

Більше про безпеку праці на будівництві

Координатор з питань охорони праці на стадії розробки проектної документації призначається (єдина фірма, яка проводить сертифікацію) до початку розроблення проектної документації, координатор з охорони праці на стадії будівництва призначається до початку виконання будівельних робіт. Допускається суміщення обов’язків координатора з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координатора з питань охорони праці на стадії будівництва.

План з охорони праці будівельного майданчика розробляється одночасно з проектною документацією, завершується до початку виконання будь-яких робіт на будівельному майданчику. План повинен своєчасно виконуватися протягом всього часу проведення робіт на будівельному майданчику. Якщо змінюються умови проектної документації або умови будівництва, план повинен бути скорегований.

Джерело: Управління Держпраці у Рівненській області

26 червня

Затверджено Порядок подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції

Порядок визначає механізм подання суб’єктами господарювання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду та випадки, коли таке повідомлення не подається.

Повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпекискачати Рукавиці х/б з крапкою_Повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпекискачати

Якщо виробникам або розповсюджувачам продукції стало відомо або повинно бути відомо на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони ввели в обіг/розповсюдили, становить ризики для споживачів (користувачів), несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції, вони зобов’язані протягом двох робочих днів повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду, зокрема про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції.

Коли контролери Держпраці на порозі Ірина Шкарівськаадвокат, постійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці Згідно з Планом заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) Держпраці у 2019 році здійснить 16905 перевірок підприємств. Суб’єктам господарювання потрібно знати не лише про те, як підготвуватися до приїзду інспекторів, а також як відбуватиметься перевірка

Згідно зі ст. 7 закону «Про загальну безпечність нехарчової продукції» споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції. Звернення громадян повинні бути оформлені відповідно до ст. 5 закону «Про звернення громадян».

У зверненні має бути вказані такі дані:

 • назва підприємства (організації), суб’єкта господарювання;
 • його адреса (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина);
 • контактний номер телефону;
 • суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання або вимоги.

Письмове звернення має підписати відповідальна особа, заявник (заявники), із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Водночас споживачі (користувачі) не позбавлені права повідомляти органи державного ринкового нагляду про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки (зокрема, відсутність знаку відповідності технічним регламентам). Повідомлення, що містить інформацію про вид продукції та її виробника або розповсюджувача дає змогу ідентифікувати продукцію, що не відповідає встановленим вимогам безпеки.

Відповідальність за порушення законодавства про працю

24 червня

Уряд урегулював питання щодо спрощення процедур надання та переоформлення гірничих відводів

Постановою урегульовано питання щодо отримання гірничих відводів відповідно до чинних законодавчих актів, зокрема закону від 01.03.2018 № 2314-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», «Про адміністративні послуги».

Перевірте свої знання з охорони праці

Зазначений нормативний акт дає змогу конкретизувати:

 • перелік корисних копалин, на розробку яких не потребується отримання акта про надання гірничого відводу (користування нафтогазоносними надрами, користування надрами для розробки родовищ торфу та підземних вод (крім мінеральних);
 • переоформлення актів про надання гірничих відводів за спрощеною процедурою у випадках продовження строку дії спеціального дозволу на користування ділянкою надр;
 • норми погодження питань надання гірничого відводу із вимогами чинного законодавства в частині віднесення питання надання земельних ділянок для розміщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин, як для суспільних потреб.

СкачатиШтрафи за порушення законодавства про працю 2019

Реалізація зазначеної постанови КМУ позитивно вплине на стан додержання суб’єктами господарювання гірничого законодавства та законодавства про надра, сприятиме підвищенню відповідальності суб’єктів господарювання, які отримали акти про надання гірничих відводів, щодо забезпечення безпеки людей та збереження майна, споруд та навколишнього природного середовища під час розробки родовищ корисних копалин, експлуатації гірничих об’єктів, ліквідації (консервації) гірничодобувних підприємств.

20 червня

Оприлюднено проект наказу «Про затвердження Порядку виконання маркшейдерських робіт при розробці родовищ рудних та нерудних корисних копалин»

СкачатиПроект наказу

СкачатиПояснювальна записка

СкачатиПрогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

СкачатиПОРЯДОК виконання маркшейдерських робіт при розробці родовищ рудних та нерудних корисних копалин

СкачатиДодаток до Порядку виконання маркшейдерських робіт при розробці родовищ рудних та нерудних корисних копалин

СкачатиАНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

СкачатиДодаток ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

Проект наказу Мінсоцполітики «Про затвердження Порядку виконання маркшейдерських робіт при розробці родовищ рудних та нерудних корисних копалин» розроблено Держпраці для забезпечення реалізації положень Кодексу України про надра, Гірничого Закону України, Закону України «Про охорону праці», а також у зв’язку з необхідністю актуалізації нормативного акта, який регулює порядок виконання маркшейдерських робіт у гірничорудній промисловості.

Перевірте свої знання з охорони праці

Проект акта встановлює організаційні та технічні вимоги до всього комплексу маркшейдерських робіт при відкритому і підземному способах розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин, будівництві гірничих підприємств, використанні надр у цілях, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин.

Проектом акта узагальнено зауваження і пропозиції щодо удосконалення методики виконання маркшейдерських робіт, що надійшли від гірничих підприємств.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту акта приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення за адресою: Державна служба України з питань праці: 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14, e-mail: dsp@dsp.gov.ua; тел.: 226-20-83, факс: 289-55-24.

18 червня

Зросла небезпека під час робіт у колодязях, колекторах, замкнутих просторах

Перевірте свої знання з охорони праці

Як показує практика, у зв’язку із підвищенням температури повітряного середовища кількість нещасних випадків та отруєнь при виконанні газонебезпечних робіт значно зростає. Так званий «сезонний» травматизм спричинений більш інтенсивним утворенням шкідливих та небезпечних газів у каналізаційних системах. Більшість нещасних випадків, пов’язаних з проведенням робіт у таких умовах, як правило, є груповими та мають смертельні наслідки.

Інструкція з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт (чистка ємкостей)скачати

Найкращий спосіб боротьби з травматизмом – це його профілактика. Тому з метою попередження нещасних випадків та отруєнь під час виконання газонебезпечних робіт, потрібно:

 • провести з працівниками тематичні семінари-наради, інструктажі з охорони праці, навчання щодо дотримання вимог безпеки під час виконання газонебезпечних робіт у водопровідно-каналізаційних господарствах;
 • посилити контроль за дотриманням працівниками трудової та виробничої дисципліни під час проведення робіт безпосередньо в каналізаційних мережах;
 • забезпечити виконання газонебезпечних робіт підвищеної небезпеки з оформленням наряду-допуску на їх виконання;
 • забезпечити щоквартальне проведення навчально-тренувальних занять з виконавцями газонебезпечних робіт щодо безпечного проведення профілактичних, ремонтних та аварійних робіт в колодязях, ємностях, замкненому просторі із застосуванням засобів індивідуального захисту, зокрема практичне застосування газоаналізаторів та ламп ЛБВК для контролю повітряного середовища, наявності газів та кисню у робочій зоні та надання домедичної допомоги потерпілому.

Нещасний випадок на виробництві

Забороняється виконання таких робіт:

Пам’ятайте: дотримання наведених вище рекомендацій допоможе уникнути нещасних випадків під час робіт у колодязях, інших замкнених просторах.

За інформацією Управління Держпраці у Рівненській області

14 червня

Скасовано постанову про перевірки

Відтепер не можна застосовувати Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затверджені цією постановою. Що це означає на практиці?

План перевірок Держпраці на 2019 рік (зі змінами) скачати

Суд скасував постанову про перевірки, але не самі перевірки. Держпраці й надалі проводитиме заходи контролю, але виключно у межах Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V. Контролери Держпраці на порозі: як відбуватиметься перевірка

Підставою для скасування поставнови КМУ стала постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 14.05.2019 у судовій справі № 826/8917/17. 

Важливо!

Мінсоцполітики опублікувало проект нової постанови КМУ «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю». Які нововведення вони передбачають?